• Slovenčina
  • Deutsch

Úvod

Spoločnosť eRCo s.r.o. vznikla v roku 2015 a jej predmetom je poskytovanie služieb formou ADZ.

  • kontrola kvality
  • personálny lízing
  • komplexné poradenské a konzultačné služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Disponujeme špecialistami so širokou pôsobnosťou s kvalifikovaným odborným zázemím.

Naša vízia je systematicky ponúkať a následne aj spoľahlivo poskytovať potenciálnym novým a doterajším stálym zákazníkom/partnerom naše kvalitné personálne služby pre ich úspešné podnikanie a pripraviť podľa ich individuálnych požiadaviek, potrieb a pre ich spokojnosť náš odborný a zaučený spoľahlivý personál do ich výroby, skladu, baliarne, vstupnej a výstupnej kontroly, ,… za vzájomne výhodných podmienok.